Εφαρμογή για παρακολούθηση καλλιεργητικών πρακτικών από την AgroTech

Posted Leave a commentPosted in Άρθρα, Καινοτομία

Η υψηλή τεχνολογία στον τομέα της αγροτικής παραγωγής είναι εδώ, σήμερα. Μετά από δοκιμές και επίμονη προσπάθεια καταφέραμε να προσαρμόσουμε εφαρμογή σε android και iOS μέσω της οποία ο γεωπόνος […]

Ολική διαχείριση αγροτικής εκμετάλλευσης

Posted Leave a commentPosted in Άρθρα

Δεν θα μιλήσουμε για τον όρο ολοκληρωμένη διαχείριση που σχετίζεται με τη τη διαχείριση της παραγωγής. Σκοπός μας είναι να τονίσουμε το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί […]

Απαραίτητος ο Γεωπόνος Σύμβουλος

Posted Leave a commentPosted in Άρθρα

Ο σύμβουλος γεωπόνος μπορεί να κατευθύνει σε τεχνικά θέματα καλλιέργειας, όπως είναι η λίπανση και η φυτοπροστασία, αλλά και γενικότερα ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της αγροτικής παραγωγής. Αναλόγως […]