Γεωργικός σύμβουλος – ολοκληρωμένες λύσεις για το πρωτογενή τομέα

Γεωργικός σύμβουλος – ολοκληρωμένες λύσεις για το πρωτογενή τομέα Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε: Σύμβουλος παραγωγής Αναλύσεις εδάφους, φυλλοδιαγνωστική Πλάνο φυτοπροστασίας Πλάνο λίπανσης Εφαρμογή γεωργίας ακριβείας […]

Νέες υπηρεσίες για τη σύγχρονη αγροτική επιχείρηση

Η συμβουλευτική προς τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις αγροτικές ή τις μεταποιητικές, έχει πολλαπλά επίπεδα δράσης. Όσο διαμορφώνεται ένα πλάνο, τόσο αναπτύσσονται νέες πτυχές και σε […]