Κι άλλη αναμονή για τα προγράμματα

Posted Leave a commentPosted in νέος αγρότης, συνεργασία, σχέδια βελτίωσης

Με επιπλέον υπομονή θα πρέπει να εξοπλιστούν οι παραγωγοί οι οποίοι αναμένουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία των επιδοτούμενων προγραμμάτων  για να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Φαίνεται ότι σε όλα θα υπάρξει καθυστέρηση. […]