Νέα ιστοσελίδα Γεωργικών Συμβούλων

Από τη ανανεωμένη μας σελίδα μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα που αφορούν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΠΑΑ, όπως τα σχέδια βελτίωσης, τα βιολογικά και ο νέος αγρότης, και αναπτυξιακά προγράμματα, όπως ο νέος αναπτυξιακός νόμος και το ΕΣΠΑ.

www.agrotech.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *