Βιολογική καλλιέργεια

Βιολογική παραγωγή τομάτας

Η εφαρμογή των αρχών της βιολογικής γεωργίας στην παραγωγή τομάτας μάς έχει δώσει σημαντικές συνεργασίες, καθώς έχουμε δημιουργήσει πλάνα λίπανσης και φυτοπροστασίας ειδικά για την απαιτητική αυτή καλλιέργεια. Τα αποτελέσματα φαίνονται τόσο στην ποσότητα, όσο και στην ποιότητα της τομάτας που παράγεται με τη γεύση να ξεχωρίζει!