Βιολογική καλλιέργεια

Γεωπονικές συμβουλές σε βιολογικές μονάδες

Συμβουλές σχετικά με τη λίπανση, τη φυτοπροστασία και συνολικά το management αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Συνολικά έχουμε περισσότερα από 450 στρέμματα, τα οποία συμβουλεύουμε για τη βιολογική τους παραγωγή και τις δυνατότητες επιδοτήσεων.