Επιχειρηματικά σχέδια

Επιχειρηματικά σχέδια

Ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηματοδότησης ή επιδότησης ενός εγχειρήματος, το σημαντικότερο κριτήριο για την υλοποίηση ή όχι είναι η βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου. Ελάτε σε εμάς για τη μελέτη της βιωσιμότητας, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού σχεδίου.