Καινοτομία

Καινοτομία

Οι τεχνολογικές λύσεις έρχονται με γρήγορους ρυθμούς να εισβάλουν στην καθημερινότητα της παραγωγικής διαδικασίας. Είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις για τα δεδομένα της χώρας μας και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό project για την αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων από τη χρήση drones ή δορυφόρων. Η συνεργασία με κορυφαίους ειδικούς μάς δίνει αισιοδοξία ότι σύντομα θα παρουσιάσουμε ολοκληρωμένες λύσεις.