Επιχειρηματικά σχέδιαΚαινοτομία

Μοντέρνες μορφές παραγωγής

Υποστηρίζουμε την επιχειρηματικότητα που σχετίζεται με σύγχρονες μορφές παραγωγής. Για την Ελλάδα αυτές είναι η υδροπονία, η αεροπονία και η τελευταία εφαρμογή της, η κάθετη γεωργία, που εφαρμόζεται σε μεγάλα αστικά κέντρα παγκοσμίως.
Επιπλέον θεωρούμε πως για τη χώρα μας ιδιαίτερα ελκυστική επένδυση με καινοτόμα χαρακτηριστικά, λόγω της πλούσιας ενδημικής χλωρίδας της χώρας μας, είναι η δημιουργία φυτωριακών μονάδων με έμφαση στη βελτίωση των φυτών και την δημιουργία καλλιεργήσιμων ποικιλιών.
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να σας παρουσιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις και να σας προτείνουμε επενδυτικές προοπτικές.