Ολοκληρωμένη διαχείριση

Πιστοποιήσεις

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης, με κύριες καλλιέργειες τα εσπεριδοειδή, την τομάτα (υπαίθρια και θερμοκηπίου), το αμπέλι, την ελιά και τη ροδιά. Σε μικρότερη έκταση πατάτα, φράουλα και γλυκοπατάτα.
Πλήρης υποστήριξη για την πιστοποίηση Globalgap