Επιχειρηματικά σχέδια

Σχέδια βελτίωσης

Για τους παραγωγούς που θέλουν να προχωρήσουν σε επενδύσεις μέσω των σχεδίων βελτίωσης αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική όσον αφορά την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού αλλά και τη σύνταξη του φακέλου για τη μέγιστη μοριοδότηση και τη διευκόλυνση ολοκλήρωσης του έργου.