Γεωργικός σύμβουλος – ολοκληρωμένες λύσεις για το πρωτογενή τομέα

Γεωργικός σύμβουλος – ολοκληρωμένες λύσεις για το πρωτογενή τομέα Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε: Σύμβουλος παραγωγής Αναλύσεις εδάφους, φυλλοδιαγνωστική Πλάνο φυτοπροστασίας Πλάνο λίπανσης Εφαρμογή γεωργίας ακριβείας […]